ONEALEX.COM

Kerja Berkaitan Kaca

Berkaitan dengan sebarang kerja pemasangan, penyelenggaraan, pembaikan atau kejuruteraan pada tingkap kaca dan pintu kaca, di dalam dan di luar bangunan, khususnya bangunan tinggi.

Kata Kunci (Keywords)

Jika anda sedang cari kontraktor yang boleh buat kerja-kerja berkaitan kaca di bangunan anda, kami boleh tolong.

❏ Glass Doors (Pintu Kaca)

❏ Glass Windows (Tingkap Kaca)
❏ Mirrors (Cermin)
❏ Polycarbonate Sheet (Lapis polikarbonat)